מעבדת כיולים

בבעלות 'מדידות בקרה ואוטומציה', מעבדת כיול מתקדמת המוסמכת לתקן  ISO 17025, (התקן הבינלאומי למעבדות כיול) ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות שהיא הגוף הלאומי היחיד במדינת ישראל המורשה בחוק להסמיך ולתת הכרה רשמית ליכולות המקצועיות של המעבדה, ולכן מאפשר ללקוחות המעבדה לתת אמון בבדיקות ובכיולי המעבדה. יתרה מזו גופי הסמכת מעבדות בעולם התאגדו בארגון בינלאומי הנקרא ILAC   וכולם אימצו את התקן  ISO/IEC 17025 כבסיס להסמכת מעבדות בדיקה/כיול בארצם. עובדה זו מהווה בסיס להתפתחות של מערכת הכרה הדדית בינלאומית בין גופי ההסמכה המאפשרת למעבדות מוסמכות להשיג הכרה בינלאומית שמשמעה כי מוצרים וסחורות המלווים בבדיקות ו/או כיולים של מעבדה מוסמכת אינם צריכים להיבדק שנית בשווקים בינלאומיים.

 

 

המעבדה עוסקת בכיול ציוד למדידת ובקרת טמפרטורה כולל מיפוי טמפרטורה במעקרים (אוטוקלב), רכבי הובלה בטמפרטורה מבוקרת,  לחץ, מסה, משקולות ומאזניים החל ממאזני מעבדה וכלה במערכות שקילה תעשיתיות. בנוסף, המעבדה מספקת שירותי כיול שלא בהסמכה בתחומים נוספים כגון מדי מוליכות ומכשירים אופטיים למדידת ריכוז. המעבדה מתפקדת כמעבדה נייחת וניידת. שירותי הכיול ניתנים הן במעבדה עצמה והן בשטח לטובת לקוחות שאינם יכולים לפרק את הציוד הזקוק לבדיקה וכיול. המעבדה נמצאת בפיקוח מתמיד של הרשויות שמסמיכות אותנו ועל כן האמינות ואיכות של המעבדה גבוהים מאוד.

 

 

מחלקת הוולידציה במדידות בקרה ואוטומציה  מספקת שירותים נלווים של כתיבה וביצוע פרוטוקולים לבדיקות שונות כולל ולדיציות ואפיון מערכות, כדוגמת מעקרים (אוטוקלבים) מקררים, מקפיאים, אינקובטורים, מחסנים, חדרי קור, רכבים להובלה בטמפ' מבוקרת ועוד.

בקרה ואוטומציה

מדידות