תעודות הסמכה

תקן בינ"ל  ISO/IEC 17025   מכשיר מעבדות לבצע בדיקות או/וגם כיולים, לרבות דגימה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות היא הגוף הלאומי היחיד במדינת ישראל המורשה בחוק להסמיך מעבדות לתקן זה. גופי הסמכת מעבדות בעולם התאגדו בארגון בינלאומי הנקרא: ILAC​​

תקן בינ"ל  ISO/IEC 17025   מכשיר מעבדות לבצע בדיקות או/וגם כיולים, לרבות דגימה. הרשות הלאומית להסמכת מעבדות היא הגוף הלאומי היחיד במדינת ישראל המורשה בחוק להסמיך מעבדות לתקן זה. גופי הסמכת מעבדות בעולם התאגדו בארגון בינלאומי הנקרא: ILAC​

תקן ISO 9001  הוא תקן  איכות בינלאומי המוגדר על ידי ארגון התקינה הבינלאומי והוא למעשה מודל להבטחת איכות בתיכון, פיתוח, ייצור, התקנה, מתן שירות ותחזוקה. הדרישות המוגדרות בתקן זה מיועדות למנוע אי התאמות בכל שלבי מחזור האיכות מהתכנון ועד למתן השירות והתחזוקה.​​

תקן ISO 9001  הוא תקן  איכות בינלאומי המוגדר על ידי ארגון התקינה הבינלאומי והוא למעשה מודל להבטחת איכות בתיכון, פיתוח, ייצור, התקנה, מתן שירות ותחזוקה. הדרישות המוגדרות בתקן זה מיועדות למנוע אי התאמות בכל שלבי מחזור האיכות מהתכנון ועד למתן השירות והתחזוקה.​

רשת  IQNet   מאגדת בתוכה גופי התעדה (C.B)  מכל העולם. אישור  IQNet מאפשר קבלת  הכרה הדדית של הסמכה לתקנים שונים בין חברי הארגון  ​.

בקרה ואוטומציה

מדידות