פורום המכשור והבקרה של ישראל

פורום המכשור והבקרה של ישראל

טבלת התנגדות PT100