פורום המכשור והבקרה של ישראל

פורום המכשור והבקרה של ישראל

תקינת התגוננות לפיצוץ – EX PROOF